PRACE

BRUKARSKIE

Nasza firma posiada niezbędne zaplecze sprzętowe i grupę wykwalifikowanych pracowników w celu realizacji kompleksowych robót brukarskich. W tym:

 • przygotowania terenu (likwidacja starej nawierzchni, niwelacja terenu, przygotowanie gruntu pod zabudowę)
 • zabudowa obrzeży i krawężników
 • ułożenie kostki brukowej /płyt granitowych według projektu
 • pracę porządkowe (w tym nasadzenie i pielęgnacja zieleni)

Na życzenie klienta jesteśmy gotowi przygotować projekt zleconych prac. Działamy w systemie „Zaprojektuj i Buduj”.

Na zlecenie inwestora będziemy prowadzić nadzór nad procesem budowlanym (pozwolenie na budowę).

PRACE

OGÓLNOBUDOWLANE

 • Roboty ziemne (odwodnienia, budowa wodociągów i kanalizacji deszczowych, wykopy pod fundamenty)
 • Wykonanie przyłączy wodociągowych
 • Budowa oświetlenia parkingów, placów/skwerów, chodników.
 • Modernizacja oświetlenia (wymiana i modernizacja słupów i lamp).

ZAKŁADANIE OGRODÓW

PIELĘGNACJA TERENÓW ZIELONYCH

Pełną pielęgnację zieleni wykonujemy zarówno dla osób prywatnych, jak i przedsiębiorstw, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

Oferujemy Państwu następujący zakres prac:

 • zakładanie terenów zielonych
 • zakładanie ogrodów i zieleńców
 • zakładanie rabat kwiatowych
 • wykonywanie nasadzeń wzdłuż ciągów komunikacyjnych
 • zagospodarowanie skwerów / placów
 • prace pielęgnacyjne (koszenie trawników i nieużytków, przycinanie drzew/krzewów/żywopłotów)
 • zagospodarowywanie i zabezpieczanie skarp
 • prace inwentaryzacyjne przy rzekach i ciekach wodnych